Desitjos i Necessitats / Desires and Necessities

Noves incorporacions a la Col·lecció MACBA / New incorporations to the MACBA Collection
Details

Work exhibited: 

Sitting... Blocks, 1966

June 18, 2015 - May 31, 2016

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

Plaça dels Àngels, 1

08001 Barcelona, Spain